on holid on holiday by mistake: I Am Legend 2

28 mars, 2008

I Am Legend 2

I AM LEGEND VAR NOK EIT SPEKTAKULÆRT uttykk for manglande kreativitet og integritet i Hollywood - sjølvsagt levert av fakkelbæraren for kunstarisk integritet (or not), Warner Bros. Det var som om det var to ulike manus vilkårleg spleisa saman. Ein djup og kjenslelada "omega mann"-soge (Omega Man er den ikkje ukjende førre filmatiseringa av Richard Mathesons bok I am Legend, med Charlton Heston) der Will Smith for ein gongs skuld speler kanonbra (som han som regel gjer når han klarar å parkere "Big Willie" heime, i.e. omtrent aldri), og hans usunne forhald til sin hund. Og ein dårleg 28 Days Later rip-off som ikkje har ballar nok til å ha realistiske monstre ein gong, men forsøkjer å surfe av garde på annanrangs effekter som liknar meir på dataspel enn på film.

Kva vil oppfølgjaren innehalde? Laura Deely hjå Blockbuster Buzz meiner at ho har svara. Hei, eg ville sett hennar film!

Etiketter: ,