on holid on holiday by mistake: Forest Withaker bekymra for huttetuane, han også!

27 mars, 2008

Forest Withaker bekymra for huttetuane, han også!

NYLEG HADDE MTV EIT INTERVJU med Oscar-vinnar Forest Withaker, der han snakkar om rolla si i Spike Jonze-filmen Where The Wild Things Are, som vi har skrive om tidlegare.

Withaker er tydeleg ein oppdatert kar, og har lese fleire av omtalane filmen har fått på veven, i artiklar i bloggar og liknande. Han speler ein av huttetuane, og fortel sjølve om korleis han som involvert har forstått kva det er Jonze prøver å gjere. Han har vore så imponert over det han såg under ein testvisning av delar av filmen (som vi også har nevnt tidlegare), at han er svært bekymra over rykta han har lese om at delar av eller heile filmen skal gjerast på ny for å tilfredsstilla produsentane (Warners, of course).

Han og forsvarar Jonze si avgjersle med å leggje filmen så tett opp til boka som mogleg, og justifiserer korleis det kan vere mykje meir skremmande på film enn i ei bok:
"I'm going to call Spike and find out what's going on," he promised. "The thing is, it's one thing to read [scary stuff] in a book, but when you see an itty-bitty kid running alongside a 10-foot-giant on the side of a cliff, it gets intense. But that's the point, because we're representing the things inside of the kid. They represent his struggles, either him being too angry or being confused, or not feeling like he belongs. They're a gargantuan extension of the way he's feeling inside."
Go Forest, Go!

Jo meir eg les om denne filmen, jo meir frustrert vert eg over at eg moglegeins ikkje skal få sjå den slik Spike Jonze vil at eg (og du!) skal sjå den. Eg hugsar denne boka godt frå barndomen, og det hadde vore nostalgitripp som kun kunne overgåast av langfilmversjonar av Shagma eller Maika - jenta frå Verdsrommet.

Etiketter: , ,