on holid on holiday by mistake: Vi bur her ikkje lenger

28 januar, 2009

Vi bur her ikkje lenger

Vi slukkjer lyset her på Blogspot, men har alt tent det på vår nye adresse, blogg.wt-festivalen.no.

Flyttinga vart annonsert for omlag eit år sidan, så det er vel på tide at vi tek hintet og flyttar inn på den nye serveren.

Vi vonar de vil følgje etter, og gjer merksame på at vi fortfarande er i betafasen, så om de oppdagar feil eller bugs, ver venlege å gje ein lyd til administrator.

Med på lasset får eg og Mullaen Hjarandr og Doc Fortune, som vil skriva om henhaldsvis musikk og popkultur. Formodentlegvis vil den late Mullaen få fingen ut og skriva litt meir på ein skikkeleg blogg (eg siktar til Holiday by mistake, Hastur), og våre nye medarbeidarar faktisk levera litt i ny og né. Hovudsakleg blir det vel meg som plagar dykk med nyhende om Doctor Who, så inga endring der.

Vel møtt på den andre sida av veven, og hugs å oppdatere bokmerka dykkar!