on holid on holiday by mistake: Hollywoodmogul Bay pissar på streikande, My name is Earl-skapar Garcia sjekkar om Karma funkar

15 februar, 2008

Hollywoodmogul Bay pissar på streikande, My name is Earl-skapar Garcia sjekkar om Karma funkar

No som streiken endeleg er over. og vi kan glede oss til nye episodar av favorittseriane våre - - eller ikkje. Når det gjeld film, så var det visst ikkje noko problem å mangle forfattarar - i alle fall ikkje for ostekongen, Michael Bay. Han skreiv liksågodt manuset til Transformers 2 sjølv. I følgje Bay, "I always write all my scripts, my movies anyway so at least I've got something to give the writers." Javel.

Samstundes som Michael Bay pissar på dei stakkars jævlane som skal krediterast som manuforfattarane av det som utvilsamt vert eit makkverk, har My Name is Earl-skapar Greg Garcia teke i bruk ein litt annan taktikk for å gjere nytte for seg under streiken.

Han tok seg jobb som burgerflippar og reinhaldar i ein månad. Seier Garcia, "I've wanted to do a book about taking different jobs and what it was like to do them. This was the first. It may be a while before I do the second. But it's just about the fact that we live behind gates and work behind gates, and as a writer you start to lose touch with the audience. You start running out of life experience." Og du kjem vel ikkje nærare Earl si white trash-ræv enn å flippe burgerar! Ingen visste at han var ein kjend tv-produsent der han stod og vaska dassen, ikkje før han slutta. Då gav han løna si til ein medtilsett. Så får vi sjå om karma gjer like godt for Garcia som for Earl!

Ler meir hjå Hollywood Reporter.

Etiketter: