on holid on holiday by mistake: ein skjulestad?

19 september, 2005

ein skjulestad?

eg vil ha ein kunstnerkafé. ein beatkafe. ein kafé der eg kan hive ut folk eg synast er teite. sukk.

høgt under taket, veggar i rød murstein, golv på fleire nivå, med enkelt stålrekkverk langs trappetrinna.

mørkt heilt bak i lokale (ja, faktisk eit eige rom heilt bak til dette) for dei som ynskjer det, og store vindauge heilt foran for dei som ynskjer å sjå på folk som går forbi.

for å avstandsdøme dei, sjølvsagt.

der folk anten held kjeft og skriv på noko, eller sippar skeptisk til kaffien sin medan dei skular olmt på alle andre. eller folk bablar i veg om intellektuelle, eller i alle fall kvasi-intellektuelle, tema.

dei som bablar 100% intellektuelt vert hiven ut. vi kan ikkje ha slikt pakk rekande rundt.

der kan vi sitte, i ly fra resten av verda, og forbanne alle pappskallene der ute (ja, for dei har sjølvsagt ikkje adgong her)

sukk..

det einaste eg er redd for er at staden skulle verte overfyld med dødsseriøse kunstnartypar. for dét er sjølvsagt ikkje føremålet, sjølv om det er ein kunstarkafé...

7 Comments:

Anonymous Hastur said...

Så eg hadde ikkje sluppen inn, er det det du seier? Ditt fascistkrek! La oss ta dette opp Mano y murstein! Eg har mursteinen, kom med lanken!

6:16 p.m.  
Blogger jack b. quick said...

eg ser på deg som ein kvasiintellektuell, ta det som ein kompliment :-D

6:18 p.m.  
Anonymous Hastur said...

Din postmoderne rakkar der du er, ikkje plasser meg inn i nokre kvasiboksar. Eg er ein Tempelherre aspirant og tar mine intellektuelle særs seriøst! Så det så! *geipe*

6:26 p.m.  
Blogger jack b. quick said...

intullektuelle, sa du?

6:31 p.m.  
Anonymous Hastur said...

Greit det mangla eit ord der
mine intellektuelle klovneri skulle det stå der...

eller mine intellektuelle sædceller, eg veit ikkje, men min sperm er fantastisk.

7:48 p.m.  
Blogger jack b. quick said...

eg tek vare på ovanståande utsegn, til upressingsaugemed. du skal jo bli skikkeleg folk no :-D

7:57 p.m.  
Anonymous Hastur said...

Tempelherrar har som kjendt fantastisk sperm alle som ein! Det er slik vi velgjast ut!

10:02 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home